Regulamin Sportowy F1 Speed League - 14. sezon

Go down

Regulamin Sportowy F1 Speed League - 14. sezon

Pisanie by Wokinger on Wto 26 Sie 2014, 14:00UWAGA!!!

W regulaminie mogą pojawić się jeszcze drobne zmiany przed 14. sezonem

KAŻDY UŻYTKOWNIK FORUM MA OBOWIĄZEK PRZECZYTAĆ REGULAMIN BARDZO DOKŁADNIE!

1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Pełna nazwa ligi - F1 Speed League, skrót: F1SL.
1.2. Przystąpienie do ligi oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.3. Organem zarządzającym Ligą jest Rada F1 Speed League (Rada F1SL). W jej skład wchodzą:
- Szymek66 (przewodniczący)

2. KIEROWCY I ZESPOŁY
2.1. Każdy zespół musi posiadać dwóch kierowców podstawowych i może posiadać do dwóch kierowców rezerwowych.
2.2. Transfer kierowcy między zespołami jest dopuszczalny za zgodą szefa jego nowego zespołu, ale tylko pod warunkiem, że po odejściu kierowcy w jego poprzednim teamie pozostaną co najmniej dwie osoby.
2.3. W grze należy jeździć posługując się nickiem identycznym, jak nick na forum.
2.4. Wszelkich zmian w liście startowej dokonuje Rada F1SL na podstawie wniosków, jakie do niej wpłynęły.
2.5. W lidze obowiązuje limit 24 zawodników, w tym 8 obcokrajowców.

3. GRAND PRIX
3.1. Kalendarz F1SL składa się z 10 Grand Prix.
3.2. Grand Prix rozgrywane są w cyklu 3-tygodniowym: wyścig-wyścig-przerwa, w czwartek.
3.3. Od powyższej reguły dopuszczalne są wyjątki w nadzwyczajnych okolicznościach, np. w okresie świąt. Jeśli co najmniej dwóch kierowców ma ważne powody, dla których nie mogą pojawić się w wyznaczonym terminie, możliwa jest zmiana dnia wyścigu. Podobną sytuację należy zgłosić najpóźniej:
- 3 dni przed datą GP, jeśli ma ono zostać przełożone na później lub zmieniona ma zostać tylko godzina startu,
- 5 dni przed nową datą GP, jeśli ma ono zostać przełożone na wcześniej.
O tym, czy Grand Prix zostanie przełożone, decyduje Rada, dając innym kierowcom co najmniej 36 godzin na wyrażenie poparcia/sprzeciwu (który to sprzeciw może, choć nie musi zostać uwzględniony).
3.4. Grand Prix składa się z:
- rozgrzewki
- kwalifikacji (dwóch części)
- wyścigu

3.5. Rozgrzewka
3.5.1. Rozgrzewka trwa od 5 do 10 okrążeń (w zależności od toru) i odbywa się przed kwalifikacjami i wyścigiem.
3.5.2. Celem rozgrzewki jest sprawdzenie, czy serwer działa poprawnie, nie wywołując u graczy tzw. lagów.
3.5.3. Wszelkie uwagi co do jakości transferu danych należy zgłaszać w trakcie rozgrzewki lub tuż po niej, przed kwalifikacjami. Jeśli większość/wszyscy gracze zgłoszą problemy, rada może:
- zarządzić kolejną rozgrzewkę
- zdyskwalifikować gracza, jeżeli wykryje, że to jego komputer wywołuje u innych problemy
- przesunąć wyścig na inny termin
- zdecydować o rozegraniu kwalifikacji i wyścigu mimo problemów
W przypadku braku problemów kwalifikacje i wyścig odbywają się normalnie.
3.5.4. Na rozgrzewce można jeździć dowolnie: z jaką prędkością się chce, dowolnym torem jazdy, robiąc postoje na Pit-lane, itd. Nie można jednak blokować przejazdu innym kierowcom, ani jeździć pod prąd.
3.5.5. W trakcie rozgrzewki wolno korzystać z czata wewnątrz gry

3.6. Kwalifikacje
3.6.1. Kwalifikacje odbywają się po rozgrzewce, a przed wyścigiem.
3.6.2. Podczas kwalifikacji obowiązują tradycyjne zasady zachowania na torze, tj. nie wolno jeździć pod prąd, nie wolno umyślnie przeszkadzać innym zawodnikom itp. Zawodnik, który popsuje swoje okrążenie i widzi, że zbliża się do niego zawodnik, który może być na swoich szybkim pomiarowym okrążeniu, ma obowiązek go przepuścić. Ponadto należy unikać niekoniecznej walki i zadbać o przygotowanie odstępu przed pomiarowym okrążeniu.
3.6.3. Kwalifikacje składają się z dwóch serii:

1 seria
3.6.3.1. Startują w niej wszyscy kierowcy, którzy na czas zjawili się na serwerze.
3.6.3.2. Rozgrywana jest z wyłączonym zużyciem paliwa i opon.
3.6.3.3. Rozgrywana jest na dystansie 4 okrążeń.

2 seria
3.6.3.4. Startuje w niej sześciu najlepszych kierowców z pierwszej rundy.
3.6.3.5. Rozgrywana jest z wyłączonym zużyciem paliwa i opon.
3.6.3.6. Rozgrywana jest na dystansie 3 okrążeń.

3.6.4. O kolejności w danej rundzie kwalifikacji decydują czasy najlepszych okrążeń zawodników w tej rundzie.
3.6.5. W przypadku małej frekwencji (8 lub mnie osób) rozgrywana jest tylko jedna seria kwalifikacji (2 seria).
3.6.6. W przypadku dużej frekwencji (14 lub więcej osób) do drugiej serii przechodzi połowa uczestników pierwszej serii (zaokrąglona w dół).
3.6.7. Zawodnik, który w pierwszej części kwalifikacji uzyska czas znacznie gorszy od większości stawki, może nie zostać dopuszczony do wyścigu. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Na decyzję Rady znaczny wpływ mają: czasy zawodnika na treningach (oficjalnym i nieoficjalnych) oraz postawa we wcześniejszych wyścigach.
3.6.8. W trakcie kwalifikacji korzystanie z czata gry jest zabronione.

3.7. Wyścig
3.7.1. Liczba okrążeń wyścigu ustalana jest indywidualnie dla każdego toru w taki sposób, by Grand Prix trwało ok. 25 minut.
3.7.2. W wyścigu musi uczestniczyć dwóch kierowców wyścigowych z każdego teamu. Jeżeli kierowca etatowy nie może wystartować, a zespół posiada kierowców testowych, któryś z nich ma obowiązek go zastąpić. W skrajnych przypadkach, gdy także kierowcy testowi nie mają możliwości pojechania, dopuszcza się start w okrojonym składzie.
3.7.3. Jeśli zawodnik nie może pojawić się na GP, zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na forum ligi lub jednemu z radnych w rozsądnym czasie od wyścigu. Kierowca notorycznie opuszczający wyścigi bez usprawiedliwienia może zostać usunięty z ligi.
3.7.4. GP rozpoczyna się treningiem, w jego trakcie kierowca może dołączyć do stawki bez żadnych konsekwencji (poza utratą możliwości pojechania w treningu).
3.7.5. Jeżeli zawodnik nie wziął wcześniej udziału w kwalifikacjach, w wyścigu startuje z ostatniej pozycji. W przypadku, gdy kilku kierowców nie weźmie udziału w kwalifikacjach, w wyścigu startują oni z ostatnich pozycji w kolejności odwrotnej do zajmowanej pozycji w F1SL.
3.7.6. Zabroniona jest zmiana ilości paliwa startowego przed wyścigiem na wartość inną niż 100%.
3.7.7. Każdy zawodnik ma obowiązek w czasie wyścigu co najmniej raz przejechać przez pit-lane (ew. przejazdy karne za złamanie regulaminu nie są liczone!).

3.7.8. Kierowca ma obowiązek możliwie najszybciej przepuścić przed siebie osobę, która go dubluje, chyba że jest od niej wyraźnie szybszy i nie spowalnia swoją jazdą dublującego. W takim przypadku dopuszcza się także wyprzedzanie przez osobę wcześniej zdublowaną, jednak manewr musi być wykonany bezwzględnie czysto tj. bez żadnego kontaktu.
3.7.9. Podczas wyścigu, w trakcie walki o pozycję:
- jeśli kierowca podczas wyprzedzania wypchnie przeciwnika poza optymalny tor jazdy (w szczególności poza tor)
- jeśli kierowca uderzy w bandę lub inną przeszkodę, po czym zostanie uderzony przez inny bolid
- jeśli kierowca, wskutek dużego błędu (w szczególności wjechania w bandę/piasek), wytraci prędkość i zderzy się z nim inny, rozpędzony zawodnik
- jeśli kierowca jadący z przodu zmieni tor jazdy na prostej więcej, niż raz, przeszkadzając w ten sposób przeciwnikowi w wykonaniu manewru wyprzedzania
- jeśli kierowca wyprzedzi innego kierowcę poprzez ścięcie zakrętu
- jeśli w sytuacji, gdy jeden zawodnik wyjeżdża z pit-lane, a drugi przejeżdża obok, któryś kierowca przekroczy białą linię i przeszkodzi rywalowi
- w innych sytuacjach, gdy jeden z zawodników przeszkodził drugiemu w sposób mogący uchodzić za niezgodny z fair play
Ma on obowiązek przy najbliższej sposobności oddać pozycję rywalowi. W przeciwnym wypadku może zostać ukarany po wyścigu.

3.7.10. W trakcie wyścigu całkowicie zabronione jest:
- jechanie wstecz do kierunku jazdy
- wracanie na tor z pobocza w sposób, który przeszkadza rozpędzonemu kierowcy
- wjeżdżanie do pit-lane lub wyjeżdżanie z niej niewłaściwą stroną
- popychanie innych zawodników w pit-lane
- pisanie czegokolwiek na czacie gry
- zatrzymywanie się na torze
- prezentowanie innych zachowań, które stwarzają poważne zagrożenie na torze lub uchodzą powszechnie za chamskie/ekstremalnie niezgodne z fair play
Wszystkie powyższe przewinienia, stosownie do wielkości, mogą doprowadzić do ukarania zawodnika po wyścigu.

3.7.11. Jeśli kierowca uzna, że inny kierowca postąpił niezgodnie z przepisami, może on zgłosić incydent do piątku po wyścigu do godz. 24. Zgłoszenie powinno zawierać:
- filmik ze zdarzenia bądź numer okrążenia i zakręt, na którym doszło do przewinienia
- dokładny opis sytuacji, która zaszła
Kierowca, na którego został zgłoszony wniosek, może się bronić, wypowiadając się i opisując sytuację ze swojej perspektywy. Może również przyznać się do błędu, przepraszając przeciwnika.
3.7.12. Wszystkie wnioski z incydentami zostaną rozpatrzone przez radę możliwie najszybciej, z uwzględnieniem racji obydwu stron. Radni mogą też oceniać incydenty niezgłoszone, jeśli takowe zostaną "wyłapane" podczas oglądania powtórki wyścigu, o ile są to incydenty wysokiej rangi i wina nie podlega dyskusji.
3.7.13. Możliwe kary do nałożenia na kierowcę:
- ostrzeżenie (3 ostrzeżenia = kara drive through w następnym wyścigu)
- kara drive through (odpowiednik - 10s) lub kara STOP&GO (odpowiednik - 20s)
- start z końca stawki w wyścigu (w przypadku przewinien w trakcie kwalifikacji)
- dyskwalifikacja kierowcy w jednym lub kilku wyścigach, w skrajnych przypadkach dyskwalifikacja na cały sezon
- inne, stosowne do wielkości przewinienia i przeszłości gracza (tj. surowsze dla recydywistów)
3.7.14. Jeżeli kierowca w trakcie wyścigu zdecyduje, że nie chce jechać do końca, ma obowiązek zatrzymać się w pit-lane lub na poboczu w takim miejscu, by jego bolid nie przeszkadzał innym i dopiero wtedy opuścić grę.
3.7.15. Kary nie obowiązują za przewinienia na pierwszych kilku zakrętach ze względu na duże zamieszanie. O tym, czy dane przewinienie można uznać za efekt chaosu w początkowej fazie wyścigu, w razie zgłoszenia decyduje rada.
3.7.16. Kary inne, niż doliczenie czasu i dyskwalifikacja, obowiązują w najbliższym wyścigu, w którym kierowca weźmie udział.

3.8. Punktacja
3.8.1. Za zajęcie danego miejsca w wyścigu zawodnik otrzymuje:
1. miejsce: 25 pkt.
2. miejsce: 18 pkt.
3. miejsce: 15 pkt.
4. miejsce: 12 pkt.
5. miejsce: 10 pkt.
6. miejsce: 8 pkt.
7. miejsce: 6 pkt.
8. miejsce: 4 pkt.
9. miejsce: 2 pkt.
10. miejsce: 1 pkt.
11. lub niższe miejsce: 0 pkt.
3.8.2. Jeżeli zawodnik przejedzie mniej, niż 50% okrążeń wyścigu (zaokrąglając w górę), uznaje się, że wyścigu nie ukończył. W takim przypadku otrzymuje on 0 punktów, bez względu na zajętą lokatę.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. We wszystkich sytuacjach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie, decydujący głos ma Rada F1SL. Może ona (ale nie musi) konsultować się z innymi zawodnikami.
4.2. Rada F1SL może zmieniać zapisy w regulaminie, jeśli uzna, że jest taka potrzeba. Gracze o wszelkich zmianach muszą zostać poinformowani (nie dotyczy to zmian kosmetycznych, takich jak poprawianie interpunkcji czy zmienianie szyku zdań).
4.3. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek niezgodności w regulaminie lub w modzi ligowym uczestnik winien zgłosić błąd radzie ligi. Nie wolno wykorzystywać tych błędów w celu uzyskania korzyści wyścigowej.
avatar
Wokinger
F1SL LEGEND
F1SL LEGEND

Liczba postów : 2751
Age : 26
Skąd : Chrzanów
Registration date : 20/11/2007

Powrót do góry Go down

Re: Regulamin Sportowy F1 Speed League - 14. sezon

Pisanie by szymek66 on Sob 14 Lut 2015, 20:44

W ostatnich dniach rada F1 Speed League została rozwiązana do odwołania.
avatar
szymek66
Red Bull
Red Bull

Liczba postów : 1864
Age : 22
Skąd : Biała Podlaska
Registration date : 01/09/2009

Powrót do góry Go down

Re: Regulamin Sportowy F1 Speed League - 14. sezon

Pisanie by CalusS on Wto 15 Wrz 2015, 05:44

Zgłaszam się do rady
avatar
CalusS
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari

Liczba postów : 463
Age : 26
Skąd : Częstochowa
Registration date : 17/12/2007

Powrót do góry Go down

Re: Regulamin Sportowy F1 Speed League - 14. sezon

Pisanie by szymek66 on Wto 15 Wrz 2015, 09:35

CalusS napisał:Zgłaszam się do rady

Ewentualne wybory do rady wystartują w późniejszym terminie (dopiero jak do ligi zapisze się przynajmniej ~10 osób). Na tę chwilę nawet nie zbieram kandydatur
avatar
szymek66
Red Bull
Red Bull

Liczba postów : 1864
Age : 22
Skąd : Biała Podlaska
Registration date : 01/09/2009

Powrót do góry Go down

Re: Regulamin Sportowy F1 Speed League - 14. sezon

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach