REGULAMIN GP2 SPEED LEAGUE

Go down

REGULAMIN GP2 SPEED LEAGUE

Pisanie by Wokinger on Czw 27 Sie 2009, 18:59

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Pełna nazwa ligi - F1 Speed League.
1.2. Przystąpienie do ligi oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.3. Organem zarządzającym Ligą jest Rada F1 Speed League (Rada F1SL). W jej skład wchodzą:
- Bulbinek
- Pelbel
- Wokinger

2. KIEROWCY I ZESPOŁY

2.1. Każdy zespół musi posiadać dwóch kierowców podstawowych i może posiadać do dwóch kierowców rezerwowych, z prawem występowania w GP2 Speed League.
2.2. Transfer kierowcy między zespołami jest dopuszczalny za zgodą szefa jego nowego zespołu, ale tylko pod warunkiem, że po odejściu kierowcy w jego poprzednim teamie pozostaną co najmniej dwie osoby.
2.3. Kierowcy wyścigowi i testowi zobowiązani są do spełniania warunków kontraktu.
2.4. Szefowie zespołów widząc, że kierowca nie spełnia warunków kontraktu może złożyć apelację w Radzie F1SL. Wówczas po rozpatrzeniu kierowca może zostać wydalony z zespołu i F1SL.
2.4. Nowy kierowca musi uzyskać licencję F1SL. Członek rady F1SL jest zobowiązany do ustalenia terminu zdania licencji w przeciągu 7 dni od zgłoszenia. Kierowca, który nie posiada licencji NIE MOŻE uczestniczyć w oficjalnych zawodach ligowych zaliczanych do klasyfikacji generalnej.
2.5. W grze należy jeździć posługując się nickiem identycznym, jak nick na forum.
2.6. Wszelkich zmian w liście startowej dokonuje Rada F1SL na podstawie wniosków jakie do niej wpłynęły.

3. OFICJALNE TESTY

3.1. Oficjalne testy są ogłaszane przez Radę F1SL.
3.2. O podanej godzinie wszyscy kierowcy biorący udział w testach muszą się stawić na serwerze. Czas oczekiwania: 5 minut. Po tym czasie kierowca może wejść, ale nie może uczestniczyć w testach.
3.3. Na oficjalnych testach można jeździć dowolnie: z jaką prędkością się chce, dowolnym torem jazdy, robiąc postoje na Pit-lane, itd. Nie można jednak blokować przejazdu innym kierowcom.

4. GRAND PRIX

4.1. Kalendarz F1SL składa się z 10 Grand Prix.
4.2. Grand Prix rozgrywane są w cyklu 3-tygodniowym: wyścig-wyścig-przerwa, w czwartek (dopuszczalne są wyjątki od tej reguły w nadzwyczajnych okolicznościach, np. w okresie świąt).
4.3. Grand Prix składa się z:
- rozgrzewki
- kwalifikacji
- wyścigu

4.4. Rozgrzewka
4.4.1. Rozgrzewka trwa 10 okrążeń i odbywa się przed kwalifikacjami i wyścigiem.
4.4.2. Celem rozgrzewki jest sprawdzenie, czy serwer działa poprawnie, nie wywołując u graczy tzw. lagów.
4.4.3. Wszelkie uwagi co do jakości transferu danych należy zgłaszać w trakcie rozgrzewki lub tuż po niej, przed kwalifikacjami. Jeśli większość/wszyscy gracze zgłoszą problemy, rada może:
- zarządzić kolejną rozgrzewkę
- zdyskwalifikować gracza, jeżeli wykryje, że to jego komputer wywołuje u innych problemy
- przesunąć wyścig na inny termin
- zdecydować o rozegraniu kwalifikacji i wyścigu mimo problemów
W przypadku braku problemów kwalifikacje i wyścig odbywają się normalnie.
4.4.4. Podczas rozgrzewki obowiązują takie same zasady jazdy, jak w trakcie oficjalnych testów (patrz: podpunkt 3.3).
4.4.5. W trakcie rozgrzewki wolno korzystać z czata wewnątrz gry

4.2. Kwalifikacje
4.5.1. Kwalifikacje odbywają się po rozgrzewce, a przed wyścigiem.
4.5.2. Podczas kwalifikacji obowiązują tradycyjne zasady zachowania na torze tj. nie wolno jeździć pod prąd, nie wolno umyślnie przeszkadzać innym zawodnikom itp.
4.5.3. Kwalifikacje składają się z dwóch rund:

I runda
4.5.3.a. Startują w niej wszyscy kierowcy, którzy na czas zjawili się na serwerze.
4.5.3.b. Rozgrywana jest bez paliwa.
4.5.3.c. Trwa 7 minut (czas jest liczony przez admina).

II runda
4.5.3.d. Startuje w niej sześciu najlepszych kierowców z pierwszej rundy.
4.5.3.e. Rozgrywana jest z paliwem. Kierowcy muszą ustawić taką jego ilość, z jaką później będą startować w wyścigu.
4.5.3.f. Trwa 3 minuty (czas jest liczony przez admina).

4.5.4. W przypadku małej frekwencji (8 lub mniej osób) rozgrywana jest tylko druga runda kwalifikacji
4.5.5. Po ogłoszeniu przez admina końca sesji, zawodnik ma prawo dokończyć trwające okrążenie. Potem musi zatrzymać sie za linią mety w takim miejscu, by nie przeszkadzać osobom, które wciąż jadą.
4.5.6. W trakcie kwalifikacji korzystanie z czata gry jest zabronione. Zakaz nie dotyczy admina w momencie, gdy ogłasza on koniec sesji.

4.6. Wyścig
4.6.1. Ilość okrążeń wyścigu ustalana jest indywidualnie dla każdego toru w taki sposób, by Grand Prix trwało około 25 minut. Wyjątek stanowi GP Monako.
4.6.2. W wyścigu musi uczestniczyć dwóch kierowców wyścigowych z każdego teamu. Jeżeli kierowca etatowy nie może wystartować, a zespół posiada kierowców testowych, któryś z nich ma obowiązek go zastąpić. W skrajnych przypadkach, gdy także kierowcy testowi nie mają możliwosci pojechania, dopuszcza się start w okrojonym składzie.
4.6.3. Nieobecności należy zgłaszać na forum w temacie wyścigu bądź bezpośrednio jednemu z członków rady najpóźniej 24 godziny przed wyścigiem (nie dotyczy przypadków losowych, np. awarii sieci). Brak takiej informacji powoduje ukaranie zawodnika jednym ostrzeżeniem.
4.6.4. O podanej godzinie wszyscy kierowcy wyścigowi mają się stawić na serwerze. Czas oczekiwania na kierowców: 5 minut. Po tym czasie kierowca nie może wejść na serwer i uczestniczyć w wyścigu.
4.6.5. Jeżeli zawodnik nie wziął wcześniej udziału w kwalifikacjach, w wyścigu startuje z ostatniej pozycji. W przypadku, gdy kilku kierowców nie weźmie udziału w kwalifikacjach, w wyścigu startują oni z ostatnich pozycji w kolejności odwrotnej do zajmowanej pozycji w F1SL.
4.6.6. Kierowca ma obowiązek możliwie najszybciej przepuścić przed siebie osobę, która go dubluje, chyba że jest od niej wyraźnie szybszy i nie spowalnia swoją jazdą dublującego. W takim przypadku dopuszcza się także wyprzedzanie przez osobę wcześniej zdublowaną.
4.6.7. Podczas wyścigu, w trakcie walki o pozycję:
- jeśli kierowca podczas wyprzedzania wypchnie przeciwnika poza optymalny tor jazdy (w szczególności poza tor)
- jeśli kierowca uderzy w bandę lub inną przeszkodę, po czym zostanie uderzony przez inny bolid
- jeśli kierowca, wskutek dużego błędu (wjechania w bandę/piasek), wytraci prędkość i zderzy się z nim inny, rozpędzony zawodnik
- w innych sytuacjach, gdy ewidentnie jeden z zawodników przeszkodził drugiemu
Ma on obowiązek oddać przy najbliższej sposobności oddać pozycję rywalowi. W przeciwnym wypadku może zostać ukarany po wyścigu.

4.6.8. W trakcie wyścigu całkowicie zabronione jest:
- zatrzymywanie się na torze
- jechanie wstecz do kierunku jazdy
- wracanie na tor z pit-lane lub pobocza w sposób, który przeszkadza rozpędzonemu kierowcy
- wjeżdżanie do pit-lane lub wyjeżdżanie z niej niewłaściwą stroną
- pisanie czegokolwiek na czacie gry
Wszystkie powyższe przewinienia, stosownie do wielkości, mogą doprowadzić do ukarania zawodnika po wyścigu.

4.6.9. Jeśli kierowca uzna, że inny kierowca postąpił niezgodnie z przepisami, może on zgłosić incydent do soboty po wyścigu do godz. 20. Zgłoszenie powinno zawierać:
- filmik ze zdarzenia bądź numer okrążenia, na którym doszło do przewinienia
- dokładny opis sytuacji, która zaszła
Kierowca na którego został zgłoszony wniosek może się bronić wypowiadając się i opisując sytuację ze swojej perspektywy. Może również przyznać się do błędu przepraszając przeciwnika.
4.6.10. Wszystkie wnioski z incydentami zostaną rozpatrzone przez radę możliwie najszybciej, z uwzględnieniem racji obydwu stron.
4.6.11. Możliwe kary do nałożenia na kierowcę:
- ostrzeżenie (3 ostrzeżenia = kara drive through w następnym wyścigu)
- doliczenie do czasu końcowego 10 lub 25 sekund
- przesunięcie na starcie następnego wyścigu o 3 lub 5 pozycji
- start z końca stawki w następnym wyścigu
- dyskwalifikacja kierowcy w jednym lub kilku wyścigach, w skrajnych przypadkach dyskwalifikacja na cały sezon
- inne, stosowne do wielkości przewinienia i przeszłości gracza (tj. surowsze dla recydywistów)
4.6.12. Jeżeli kierowca w trakcie wyścigu zdecyduje, że nie chce jechać do końca, ma obowiązek zatrzymać się w pit-lane lub na poboczu w takim miejscu, by jego bolid nie przeszkadzał innym i dopiero wtedy opuścić grę.
4.6.13. Kary nie obowiązują za przewinienia na pierwszych kilku zakrętach ze względu na duże zamieszanie. O tym, czy dane przewinienie można uznać za efekt chaosu w początkowej fazie wyścigu, w razie zgłoszenia decyduje rada.
4.6.14. Kary inne, niż doliczenie czasu i dyskwalifikacja, obowiązują w najbliższym wyścigu, w którym kierowca weźmie udział.

4.7. Punktacja
4.7.1. Za zajęcie danego miejsca w wyścigu zawodnik otrzymuje:
1. miejsce: 10 pkt.
2. miejsce: 8 pkt.
3. miejsce: 6 pkt.
4. miejsce: 5 pkt.
5. miejsce: 4 pkt.
6. miejsce: 3 pkt.
7. miejsce: 2 pkt.
8. miejsce: 1 pkt.
9. lub niższe miejsce: 0 pkt.
4.7.2. Jeżeli zawodnik przejedzie mniej, niż 75% okrążeń wyścigu (zaokrąglając w górę), uznaje się, że wyścigu nie ukończył. W takim przypadku otrzymuje on 0 punktów, bez względu na zajętą lokatę.

5. GP2 SPEED LEAGUE

5.1. Pełna nazwa ligi - GP2 Speed League
5.2. Organem zarządzający GP2 Speed League jest Rada GP2SL, podległa Radzie F1SL. W jej skład wchodzą:
- Popciu
- Xcore
5.3. Zawody GP2SL odbywają się zawsze na 1,5 godziny przed zawodami F1SL
5.4. Zespoły GP2SL mogą posiadać do dwóch kierowców. Nie mogą posiadać kierowców rezerwowych (w przypadku dużego napływu nowych graczy, rada może wyrazić zgodę na dopisanie ich jako testerów w teamie, ew. utworzyć nową serię wyścigową). Zawodnik może być jednocześnie kierowcą etatowym w GP2SL i kierowcą testowym w F1SL.

5.5. Grand Prix GP2SL
Odbywa się ono na zasadach takich samych, jak Grand Prix F1SL, z tą różnicą, że:
5.5.1. Kwalifikacje składają się tylko z jednej rundy, trwającej 10 okrążeń. Rozgrywana jest ona z paliwem, zawodnicy muszą później ruszać do wyścigu z taką jego ilością, z jaką rozpoczęli sesję.
5.5.2. Ilość okrążeń wyścigu ustalana jest w taki sposób, by trwał on około 20 minut.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. We wszystkich sytuacjach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie, decydujący głos ma rada. Może ona (ale nie musi) konsultować się z innymi zawodnikami.
6.2. Rada F1SL zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jednak zawodnicy muszą zostać nawet o najmniejszych zmianach poinformowani.
6.3. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek niezgodności w regulaminie, uczestnik winien zgłosić błąd radzie ligi. Nie wolno wykorzystywać tych błędów w celu uzyskania korzyści wyścigowej.
avatar
Wokinger
F1SL LEGEND
F1SL LEGEND

Liczba postów : 2751
Age : 26
Skąd : Chrzanów
Registration date : 20/11/2007

Powrót do góry Go down

Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach